השקעות במט”ח – שוק המט”ח (פורקס)

שוק מטבעות החוץ, המוכר יותר בפי סוחריו בשמו הלועזי פורקס (Forex), הוא שוק שבו מבוצע מסחר במטבעות חוץ. שוק המט”ח הוא שוק המסחר הגדול ביותר בשוק ההון והיקף המסחר המשוער שלו הוא פי שישה מהיקף המסחר של בורסות ניו-יורק. שוק המט”ח פועל ללא הפסקה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע ולכן שערי המטבעות מתעדכנים כל העת. בכל מדינה בעולם ישנם שערי מסחר פופולריים ובישראל, שמרבית המסחר שלה הוא עם ארה”ב והמדינות האירופאית, השערים המרכזיים הם שערי הדולר והאירו.

יתרונות וחסרונות של מסחר במט”ח

ישנם שני יתרונות בולטים לשוק המט”ח. היתרון האחד הוא פעילותו המתמדת שמאפשרת לבצע רכישות ומכירות של מט”ח בכל רגע. היתרון השני הוא שהעמלות על ביצוע פעולות אלו נמוכות מאד ביחס לפעולות המקבילות בבורסה. חסרונו העיקרי של שוק המט”ח נעוץ בידע הרב שהוא דורש.

מרבית האנשים סבורים שמסחר במט”ח הוא הימור גמור הנתון למזל בלבד. אך האמת היא ששוק המט”ח מחייב ידע רב וביצוע תדיר של הערכות מצב. לשוק המט”ח דפוס התנהגות ייחודי המחייב שליטה באסטרטגיות המסחר ובשפע הגורמים והמושגים שבו. כדי לצבור את המומחיות הדרושה, מומלץ לקחת חלק בהשתלמות מקצועית ורק לאחר מכן להתחיל לסחור בשוק בהדרגה. שוק המט”ח דינמי מאד ומחייב התעדכנות תכופה בגורמים הכלכליים שמשפיעים עליו. ישנן תוכנות הדמיה למסחר במט”ח שבאמצעותן ניתן לבצע סימולציות ולרכוש ניסיון.

אפשרות נוספת היא להכנס לשוק באמצעות חברה לניהול תיקים המתמחה בהשקעה במט”ח

כלים להשקעות במט”ח

פקדון צמוד מטבע (פצ”מ) – פיקדון שקלי המוצע על ידי הבנקים המסחריים וצמוד למטבע חוץ כלשהו. הפיקדון נושא ריבית דולרית והוא כרוך בתשלום עמלות על פתיחת ופירעון הפיקדון.

פקדון דולרי – פיקדון המקביל לפצ”מ אך הוא נקוב בדולרים ולא בשקלים.

פיקדון מובנה (סטרקצ’ר) – בשל ירידת הדולר בשנים האחרונות, השיקו הבנקים פיקדונות דולריים הנושאים ריבית ליבור ומציע מענק מיוחד במקרה של עליית שער הדולר לגובה קבוע מראש.

אג”ח צמוד מט”ח – אגרות חוב ממשלתיות או אגרות חוב קונצרניות ישראליות או זרות. במועד הפדיון של האג”ח מועברת הקרן במלואה, בתוספת ההצמדה למט”ח ו/או הריבית. עלויות הרכישה של אגרות חוב זרות גבוהות ביחס לישראליות.

תעודות סל – תעודת סל היא נייר ערך העוקב אחר מדדים או קבוצה של מניות, אגרות חוב או מטבעות חוץ. תעודות הסל המשקיעות בשוק המט”ח הן תעודות הסל המשקיעות במדדים חו”ל או באגרות חוב זרות. תעודות אלו מאופיינות בכך שהן נושאות ריבית גבוה יחסית, המתעדכנת מדי יום. על תעודות הסל מוטלות עמלת רכישה/קנייה ועמלת שמירה בגובה 0.5% בלבד בשנה, מה שהופך אותן לכלי השקעה זול יחסית.

קרנות נאמנות מט”חיות – קרן נאמנות מט”חית היא קרן שלפחות 50% מנירות הערך שבהן היא משקיעה נקובים במט”ח. קרן הנאמנות היא הכלי האולטימטיבי למשקיעים המעוניינים בפיזור השקעה וסיכונים. קרנות אלו  ניתנות למכירה ורכישה יומיומיות. דמי הניהול של הקרנות נע בין 1-4% ולכן הם נחשבים ליקרים יחסית. הקרנות אינן מבטיחות ריבית כלשהו אך מתאפיינות בצבירת תשואה גבוהה יחסית.

מינוח מרכזי בשוק המט”ח

אופציה היא רכישת האפשרות לרכוש או למכור מט”ח בשער חליפין נתון. התשלום על אופציה מכונה פרמיה ושער החליפין של אופציה מסוימת מכונה סטרייק (Strike). רווח/הפסד מאופציה נגזרים מהשינויים בשער החליפין של המטבע שנרכש. שינויים אלו מכונים טיק (Tick). פעולת הרכישה עצמה נקראת CALL ופעולת המכירה נקראת PUT.

ישנו פער בין מחיר הרכישה ומחיר המכירה הניצבים בפני הסוחר. מחיר הרכישה (Bid Price) הוא המחיר שבו הסוחר יכול למכור את המטבע הנמצא ברשותו ומחיר המכירה (Ask Price) הוא המחיר שבו הוא יכול לרכוש מטבע מסוים. מחירים אלו נקבעים על פי מידת הביקוש וההיצע של המטבעות השונים.

תוכנות למסחר במט”ח

קיימות תוכנות למסחר במט”ח שנועדו להתמודד עם הדינמיות של שוק זה. התוכנות מאפשרות לבצע פעולות של רכישת או מכירת מט”ח באופן אוטומטי, בתאם להגדרות הרצויות. למשל, ניתן להגדיר בתוכנה שער חליפין שבו היא תבצע רכישה/מכירה של מט”ח. הגבלת שער החליפין מכונה Limit. כמו כן, ניתן למזער הפסדים באמצעות פעולת מזעור הפסדים (Stop Loss), הקובעת שער חליפין מינימלי שבו המטבע  יימכר באופן אוטומטי.

This entry was posted in מימון וכספים. Bookmark the permalink.