Category Archives: יהדות

שרה אמנו – האישה היהודית הראשונה

ב”ה נכתב ע”י ירון לוי, מתנדב יד לאחים (ארגון לשמירה על צביון יהודי). שרה היא למעשה האישה היהודייה הראשונה והאם הראשונה מבין ארבע האימהות של עם ישראל. התורה והמדרש מספרים לנו על מעלותיה הנפלאות של שרה אמנו: החכמה שבה, החסד … Continue reading

Posted in יהדות | Tagged | Comments Off on שרה אמנו – האישה היהודית הראשונה

רחל אימנו

ב”ה כתב: ירון לוי מתנדב יד לאחים. רחל אימנו, היא אחת מבין ארבע האימהות של עם ישראל. רעייתו העיקרית של יעקב ואם יוסף ובנימין. רחל הייתה רועת צאן, בבית אביה לבן, בפדן ארם. היא הייתה יפת תואר ויפת מראה, בגיל … Continue reading

Posted in יהדות | Tagged | Comments Off on רחל אימנו

רבקה אמנו

ב”ה נכתב ע”י: ירון לוי, מתנדב ביד לאחים. רבקה בת בתואל, נכדתו של נחור, אחי אברהם, השנייה מבין ארבעת האימהות הקדושות, הייתה אשתו של יצחק ואמם של יעקב ועשיו. התורה מספרת עליה ועל קורותיה בחומש בראשית. רבקה נולדה בחרן ולפי … Continue reading

Posted in יהדות | Tagged | Comments Off on רבקה אמנו

לאה אימנו

ב”ה כתב: ירון לוי, מתנדב יד לאחים. לאה אימנו, היא אחת מארבע האימהות הקדושות של עם ישראל. והיא האישה שזכתה להביא לעולם את רוב שבטי ישראל. לאה הייתה בתו הבכורה של לבן הארמי, אחותה של רחל אימנו ואשתו הראשונה של … Continue reading

Posted in יהדות | Tagged | Comments Off on לאה אימנו

גמחים – העולם המופלא של הגמ”חים

ב”ה כתב: ירון לוי, מתנדב יד לאחים. גמ”ח הוא ראשי תיבות למושג “גמילות חסדים”, אחד משלושת העמודים שעליהם עומד העולם כמו שכתוב “על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים”. עזרה וערבות הדדית בין יהודי אחד … Continue reading

Posted in בית ומשפחה, יהדות | Tagged | Comments Off on גמחים – העולם המופלא של הגמ”חים

ארגון יד לאחים

ב”ה כתב: ירון לוי, מתנדב יד לאחים. מטרותיהם העיקריות של פעילי יד לאחים בימים אלו הם להיאבק בהתבוללות של יהודים ולהילחם במסיונריים וכתות בישראל המנסים להמיר את דתם של יהודים בישראל, חילוץ נשים יהודיות שנישאו לערבים שמחפשות מוצא חזרה הביתה, … Continue reading

Posted in אנשים ועסקים, יהדות | Tagged | Comments Off on ארגון יד לאחים