Tag Archives: עידו לבני

הלוואות לעסקים קטנים מאת עידו לבני

ערך: עידו לבני. זה לא דבר פשוט להקים עסק חדש. אחד הקשיים שבו נתקלים יזמים ובעלי עסקים בהקמת העסק הוא הקושי בהשגת מימון להקמה ותפעול של העסק. למרות הקושי שבהשגת מימון, עסקים רבים בישראל, מוקמים בעזרת מימון חיצוני ברמות שונות … Continue reading

Posted in מימון, עסקים | Tagged | Comments Off on הלוואות לעסקים קטנים מאת עידו לבני

עידו לבני מהמרכז הישראלי לאשראי כותב על אשראי ותכנית עסקית

גיוס אשראי מהבנק או צירוף משקיע בנק או גורם פיננסי אחר שמגייסים באמצעותו אשראי (חוב) מספק את הכסף תמורת תשלום של ריבית והוצאות נוספות, הבנק לא דורש מעורבות בניהול הפעילות העסקית או שליטה בה בצורה כלשהי – כל עוד הכספים … Continue reading

Posted in מימון וכספים | Tagged | Comments Off on עידו לבני מהמרכז הישראלי לאשראי כותב על אשראי ותכנית עסקית